KOORDINATORIUS

N20D studentas Marius Lukauskas

PAGRINDINIS ŠIŲ METŲ TIKSLAS:

Išgryninti idėją ir suorganizuoti renginį, kuris vėliau galėtų tapti tradiciniu.

KORDINATORORIAUS PATIRTIS

Nuo 2022 metų rugsėjo buvo laisvalaikio nariu, po akademinio žinių testo įgijo asocijuoto nario statusą

KOMITETO TIKSLAI

išimti iš įstatų ir išrašyti

XXXX

XXXX

XXXX