„PLAUKIAM Į JŪRĄ MOTYVACIJOS IEŠKOTI” – MOTYVACINĖ KELIONĖ

Published by Domantas on

"PLAUKIAM Į JŪRĄ MOTYVACIJOS IEŠKOTI" - MOTYVACINĖ KELIONĖ

Motyvacinė kelionė – jau antrus metus iš eilės vykstantys vidiniai VTDK SA mokymai naujiesiems ir seniesiems nariams. Šių mokymų metu analizuojame ne tik problemas, kurios kyla organizacijoje, tačiau nepamirštame ir mūsų studentų – išsigryniname jiems aktualias problemas ir jas sprendžiame.

Kaip ir kiekvienais, taip ir šiais metais lapkričio mėnesio pradžioje, naujųjų narių integraciją kulminavo motyvacinė kelionė, kurios metu tiek naujiems, tiek seniems komandos nariams buvo suteikta dar daugiau žinių. Vyko daugybė užsiėmimų, kurių metu buvo ugdomas komandinis darbas, stiprinami viešojo kalbėjimo gebėjimai, keliama motyvacija. Be viso to – keliamas pasitikėjimas savimi ir kitais komandos nariais, VTDK SA komanda mokėsi išsikelti ir siekti tikslų ateinančiais metais, kad studentai būtų atstovaujami kokybiškai.

Pirmąją dieną motyvacinę kelionę pradėjome nuo įsikūrimo bei ryšių su visuomene komiteto nario Domanto Sakalausko vesta diskusija savianalizės tema. Buvo analizuojama visų organizacijos narių motyvacija prisidėti prie artėjančių veiklų, keliamos diskusijos įvairiomis temomis, susijusiomis su narių savijauta ir mikroklimato gerinimu, diskusijas lydėjo ir praktinė veikla.

RSV komiteto koordinatorė Urtė Žvirblytė kalbėjo apie komunikacijos svarbą: kokia komunikacija turėtų vykti komandoje, kokia yra grįžtamojo ryšio svarba ir kaip jį taisyklingai pateikti. Išklausytą informaciją nariai užtvirtino darbo grupių veikloje.

Sekančią mokymų dieną nariai kartu su VTDK studentų atstovų prezidente Goda Kiaunyte išsikėlė problemas ir tikslus ateinantiems metams bei svarstė, kokios problemos kyla studentų tarpe ir kaip jas reikia spręsti. 

Į mokymus, kaip svečias ir lektorius, buvo pakviestas ir VTDK SA Alumni Rokas Šimonis. Mokymuose Rokas kartu su kitais organizacijos nariais diskutavo apie tobulos organizacijos viziją, veiksmus, kaip šią viziją pasiekti ir suorganizavo debatus, kuriuose mokėmes į problemas pažvelgti iš įvairių perspektyvų . Dėkojame jam už pasidalintą patirtį.

Tikimės jog šie mokymai suteikė daug žinių ir motyvacijos, kurios pagalba ir toliau padėsime VTDK studentams ir tinkamai atstovausime jų poreikius.