STUDENTUI

Published by vtdk.studentu.atstovybe@gmail.com on

APELIACIJOS

Studentas, nesutinkantis su įvertinimu, turi teisę ne vėliau kai per tris dienas po rezultato pateikimo pateikti apeliaciją fakulteto dekanui. Apeliacinė komisija gali pakelti įvertinimą, palikti tą patį, arba jį sumažinti.

STIPENDIJOS

Visi VTDK studentai turi teisę pretenduoti ir gauti stipendiją už gerus studijų pasiekimus. Sužinok, ar tavo studijų rezultatai pakankamai aukšti, kad galėtum pretenduoti į gaunančiųjų stipendiją sąrašą.

ROTACIJA

Rotacijos metu studentai turintys itin aukštus pasiekimus gali pereiti iš valstybės nefinansuojamos vietos į valstybės finansuojamas, o nepažangūs studentai studijuojantys valstybės finansuojamose vietose gali prarasti finansavimą.

STUDIJŲ PROCESO GRAFIKAS

Studijų proceso grafikas – tai kolegijos sudarytas kalendorius, kuris tiksliomis dienomis nurodo studento mokymosi grafiką : kuriomis dienomis yra pirmoji ir antroji savaitė, kada prasideda ir baigiasi egzaminų sesija, kada prasideda praktika, bei atostogos

STUDENTO PASKOLA

Studentų paskola yra skiriama studijų kainai apmokėti arba gyvenimo išlaidoms studijuojant padengti. Ši paskola yra finansuojama valstybės, todėl jos sąlygos yra pritaikytos studentams.

SKOLŲ LIKVIDAVIMO TVARKA

Studentas, pasibaigus studijų semestrui arba sesijos pratęsimo laikotarpiui, neatsiskaitęs už daugiau kaip keturis studijuotus dalykus, šalinamas iš kolegijos kaip nepažangus. Skola turi būti likviduojama laikantis nustatytos tvarkos.

STUDIJŲ NUTRAUKIMAS IR PERTRAUKIMAS

Studijos gali būti nutrauktos: savo noru, dėl nepažangumo, dėl akademinio nesąžiningumo, nelankymo, nesumokėto mokesčio už studijas, šiurkštaus kolegijos vidaus tvarkos pažeidimo, negynus ir neapgynus baigiamojo darbo.

Categories: